PERSEPSJON,  KOGNITIVE   PROSESSER  OG  BLINDHET

Key words: kognisjon og blindhet,  evnestruktur og blindhet,  tekniske hjelpemidler for blinde, romforståelse og blindhet, mobility
 
Kap. 1  PERSEPSJON OG INFORMASJONSBEARBEIDING
Kap. 2   LEVENDE ORGANISMERS PLASTISITET
Kap. 3   BLINDHET, ROMBEGREPET OG DETS OPPBYGNING
Kap. 4    SPESIELLE KOGNITIVE EMNER MED SPESIELL RELEVANS TIL BLINDHET
Kap. 5   TEKNOLOGI OG BLINDHET
Literatur  LITERATURREFERANSER

Artikkelen Cognition and Blindness  inneholder en god del resultater.

Stoffet i disse fem kapitler her ble hovedsaklig skrevet i perioden 1974 - 1976 i forbindelse med undervisning på Spesiallærerskolen for studenter på linja for blinde og svaksynte. Stoffet har en klar kognitiv vinkling, men hele tiden med problemstillinger som er relevant i forhold til blinde og svaksynte. Du kan lese dette fra en historisk vinkel for å se hvor mye har forandret seg i løpet av 23 år, men det er også mye spesielt stoff her om det er vanskelig å finne andre steder og som fremdeles er relevant. Noen få lenker har blitt lagt inn i teksten i 1999.

Dette opprinnelige manuskriptet, som var skrevet på skrivemaskin, har blitt skrevet i Word format av kontorassistent
Knut Herman Kolstad ved Psykologisk institutt, NTNU høsten 1998.  Konverteringen til html  er gjort av undertegnede.

Bjarne Fjeldsenden