Blindes evnestruktur
Bjarne Fjeldsenden

Kapitel 1. Innledning.
Kapitel 2. Metoder
Kapitel 3. Hypoteser
Kapitel 4a. Tabeller
Kapitel 4b.Tabeller. Del 2
Kapitel 5. Diskusjon. Del 1|.
Kapitel 6. Diskusjon. Del 2.

Litteratur
Literaturreferanse2
Kontorassistent Knut Kolstad ved Psykologisk institutt skrev dette i Word fra et maskinskrevet manuskript,
og jeg (BF) konverterte dette til html-fortmat og editerte det.

Dataene ble samlet på Huseby blindeskole i tidsrommet 1972-1976.
Både blinde og svaksynte ble testet med følgende tre tester:
1: WAIS, verbaldelen
2:  Owaki Koh Tactile Intelligence Test for the Blind.
3:  Wings Test of Musical Intelligence.
De blindfødte og tidlig blinde, N=36, ble dessuten vurdert mht. mobility, ADL og andre praktiske ferdigheter.
Metodene som ble brukt kan anvendes i vurdering av andre blinde da de blir detaljert beskrevet samtidig som
resultatene kan brukes som normer.  En kortere engelsk versjon med abstract kan finnes  her Et lengre
kompendium på norsk med mer teoretisk stoff og problemstillinger finnes her

Andre "blindelenker"
Blind Webring   Startside med mange lenker
Blind mobility and flying IFR Likheten mellom instrumentflygning og blind mobilitet. Begge bruker elektroniske hjelpenmidler,
og informasjonen må tolkes for å utløse handling. En ide om hvordan en kan bruke GPS og elektroniske kart også for blinde.
Artikkelen inneholder lenker.
Main Link Page har også noen "blindelenker"

Back to Bjarnes front page