Blindness
Blind Ring Sites xxx Artikkel: Cognition and Blindness
Kompendier:  Blindes evnestruktur xxx Persepsjon, kognitive prosesser og blindhet