NORDPLUS
http://www.uib.no/fa/stud/kfus/nordplus/index.html

Forkortelsen står for NORDisk Program for Lærere, Utdanningssøkende og Studenter

Et seminar om "Pedagogiske  former inom psykologiutbildningen"

                         ble holdt ved  Gøteborgs universitet http://www.gu.se/ 22-24 oktober 1998

 
                          Et tema var            INTERNET  I  UNDERVISNING
                    presentert av Bjarne Fjeldsenden, Psykologisk institutt, NTNU, 7491 Trondheim Norway
                    E-post: bjarne.fjeldsenden@sv.ntnu.no
 

Nedenfor presenteres noen måter å bruke Internet på:
 
Internet kan brukes til å innhente informasjon:

Studenter og lærere kan bygge sitt eget referansesystem med URL adresser i kataloger og filer.

Det vises til noen av linkene som finnes på min hjemmeside http://www.svt.ntnu.no/psy/Bjarne.Fjeldsenden/

 
Internet kan brukes til å gi informasjon:

En kan f. eks. opplyse om en er på reise, hvor lenge en er borte, hva ens interesser er etc..

Forelesningsnotater er en annen type informasjon som en kan legge ut på sin hjemmeside.

 
Internet kan brukes til samarbeid:

I kurset  SVPSY 351,  kognitiv psykologi for hovedfagstudenter,  skriver lærere og
studenter  innlegg og diskuterer visse temaer som er relatert til kurset.

En kan legge inn lenker i innlegga til andre dokumenter/URL adresser på Internet.
En videreføring er å lime de ulike temaene sammen, redigere dem og lage et 
hypertekstdokument.

 
Internet kan brukes til kommunikasjon:

Studenter og pedagoger kan forme grupper rundt temaer uavhengig av avstand.

IRC eller Chat Rooms gjør det mulig å kommunisere on line med øyeblikkelig virkning.